24 Kas 2010

Halkla İlişkilerde Kampanya Tasarımı ve Proje Hazırlama

Projenin temel Amaçları :

1-Durum Analizi / Araştırma : 
     -Projenin ne için yapıldığını simgeleyen, olayın tarihi ve önemi gibi kısa açıklamaları içerir.
2-Proje Fikrinin Doğuşu :
3-Projenin Amacı :
     -İletişim Hedefleri,Hedef Kitle,Sosyal Paydaşlar gibi projenin amacına yönelik hedefleri içerir.
4-Planlama :
5-Uygulama :
     -Projenin amacına yönelik hedef doğrultusunda olayla ilgili fotoğraf, eğitim, iç iletişim, web gibi çalışmaları içerir.
6-Medya Çalışmaları : 
     -Basın yansımaları öncesi ve sonrası ile halka duyurmak insanlara kanıtlamak gibi medya kuruluşlarına düşen vazifeleri içerir.
7-Ölçme ve Değerlendirme :
     -Güzel bir başlık, açıklama gibi kısa ve öz olayı direk işaret eden açıklamalardır.
8-Gelecek Hedefi :
     -Sürdürülebilir olmasıdır kısaca.
9-Uygulama :
     -Bilboardlar,gazeteler,köşe yazıları ile geniş kitlelere ulaşılabilmektir.

Halkla İlişkiler ve Kampanya Tasarımında Proje hazırlmak için uyulması gereken adımlar sırasıyla aşağı yukarı bu şekilde oluşmaktadır. Projenin çeşidine göre, konusuna göre, hedefine göre değişiklikler oluşacağı gibi farklı adımlarıda izleyebiliriz.Bir halkla ilişkşiler kampanyasını sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar...

İÇİNDEKİLER

1. Sorun Saptanması

1.1. Sorun
1.2. Sorun Cümlesi
2. Durum Analizi
2.1. İçsel Faktörler
2.2. Dışsal Faktörler
2.3. SWOT Analizi
2.3.1. Güçlü Yönler
2.3.2. Zayıf Yönler
2.3.3. Fırsatlar
2.3.4. Tehditler
3. Halkla İlişkiler Kampanyasının Nihai Hedefleri
4. Hedef Kitlenin Belirlenmesi ve Analizi
4.1. Hedef Kitlenin Belirlenmesi
4.2. Hedef Kitlenin Analizi
4.2.1. İletişim Bilimleri Fakültesi Öğrencileri.
4.2.2. Anadolu Üniversitesi’nin Diğer Fakültelerinde Okuyan ve Fotoğrafa İlgisi Olan tüm Öğrenciler
4.3.3. Halihazırda Kulübe Üye Olmuş ve Aktif Olarak Faaliyet Gösteren Öğrenciler
4.3.4. Ödenek Sağlanabilecek Kurumlar
5. Her Hedef Kitle İçin Amaçların Belirlenmesi
6. Faaliyet ve İletişim Kampanyasının Uygulama Öncesi Belirlenmesi
6.1. Faaliyet Programının Hazırlanması
6.2. Medya ve Mesaj Stratejilerinin Belirlenmesi
7. Kampanyanın Uygulama Öncesi Değerlendirilmesi
8. Kampanya Uygulama Programının Belirlenmesi
8.1. Sorumluların Atanması
8.2. Uygulama Takviminin Hazırlanması
8.3. Bütçenin Belirlenmesi
9. Ölçme ve Değerlendirme

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ’NE YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYASI PLANLAMASI


1. Sorun Saptaması

1.1. Sorun
Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü’ne(ANFO) olan katılımın az olması.
1.2. Sorun Cümlesi
Mayıs ayına kadar ANFO’ ya olan katılımı 75 kişiden 200 kişiye çıkarmak için neler yapılabilir?

2. Durum Analizi


2.1. İçsel Faktörler

ANFO Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir öğrenci kulübüdür. Sınırlı sayıda yapılan faaliyetler akademisyenler tarafından desteklenmektedir. Katılmak isteyen herkese imkanlar dahilinde yardım edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca kulüp odası katılımcıları ilgisine sürekli açık tutulmakla beraber bir kulüp üyesi kulüp odasında devamlı olarak yardıma hazır bulunmaktadır.

2.2. Dışsal Faktörler

ANFO ile birlikte okul bünyesinde faaliyet gösteren bir çok klüp bulunmaktadır. ANFO’nun ayrıca çok fazla etkinlik yapılmadığına dair olumsuz bir imajı bulunmaktadır. ANFO’nun tanıtımı etkin bir şekilde yapılmadığı için katılım olsa da katılan bu kişiler arasında bir birlik ve beraberli bulunmamaktadır.

2.3 SWOT Analizi

2.3.1. Güçlü Yönler
1. Kulübün Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi gibi güvenilir ve prestijli bir kurumun adı altında yapılanmış olması.
2. Kulübün bu faaliyet alanındaki tek kulüp olması.
3. Kulübün Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından desteklenmesi.
4. Fotoğrafın güncel, popüler ve ilgi çekici bir sanat dalı olması.
2.3.2. Zayıf Yönler
1. Kulüpte belli bir birlik beraberliğin olmaması.
2. Sistemi oturmamış bir oluşum olmaması.
3. Kulüp üyelerinin çoğunda sorumluluk duygusunun gelişmemiş
4. Bütçe sorunu yaşanması.
5. Teknolojik donanımların az olması.
6. Bireylerin kişisel çabaları dışında motive edici ekstra değerlerin olmaması.
2.3.3. Fırsatlar
1. Fakülte içi öğrenci-akademisyen iletişiminin güçlü olması sayesinde konuyla ilgili yardımların öğretim görevlilerinden rahatlıkla alınabiliyor olması.
2. Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi gibi sergi düzenlenebilecek uygun bir alan olması.
3. Dia gösterileri ve söyleşiler için Kongre Merkezi bibi uygun bir alan olması.
4. EFSAD gibi profesyonel bir kurumla işbirlikli olarak çalışılması.
5. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde fotoğrafla ilgili ekipman, stüdyo gibi konularda sıkıntı çekilmemesi.
6. Bireylerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına ve kendilerini ifade etmesine fırsat tanıması.
2.3.4. Tehditler
1. Fotoğrafla ilgili ekipmanların pahalı oluşu
2. Diğer kulüpleri faaliyetleri
3. Fotoğrafçılığın çok zaman ayrılmasını isteyen bir uğraş olması.


3. Halkla İlişkiler Kampanyasının Nihai Hedefleri

1. ANFO İletişim Bilimleri Fakültesinin bütününün sahip çıktığı ve benimsediği bir kulüp olarak kabul edilecektir.
2. ANFO Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından bilinir ve kabul edilebilir bir düzeye gelecektir.
3. ANFO etkinliklerinin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulan proje grupları içinde aktif olarak yer alacak gönüllü öğrenci ve öğretim elemanlarının sayısı artacaktır.
4. Bütçe sorunu çerçevesinde gerekli mercilerle temasa geçip ödenek sağlanacaktır.
4. Hedef Kitlenin Belirlenmesi ve Analizi

4.1. Hedef Kitlenin Belirlenmesi

1. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri.
2. Anadolu Üniversitesi’nin diğer fakültelerinde okuyan ve fotoğrafa ilgisi olan tüm öğrenciler.
3. Halihazırda kulübe üye olmuş ve aktif olarak faaliyet gösteren öğrenciler
4. Ödenek sağlanabilecek kurumlar: Rektörlük, Eskişehir’deki fotoğraf stüdyoları.

4.2. Hedef Kitlenin Analizi

4.2.1. İletişim Bilimleri Fakültesi Öğrencileri
17-30 yaş arasındaki öğrencilerden meydana gelir. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sinema ve Televizyon, Basın ve Yayın ve İletişim bölümlerinde okuyan Ankara, Bursa, İzmir , İstanbul ve Eskişehirlilerin çoğunluğunu oluşturduğu fakülte öğrencileri genel olarak ailelerinin yardımı, devlet ve kurum burslarıyla ya da çalışarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Fakülte öğrencilerinin büyük bir bölümü evde ya da apart adı verilen stüdyo dairelerde ikamet etmektedir. Genel olarak orta ekonomik sınıf mensubu ailelere sahip olan öğrenciler Eskişehir’in eğlence merkezleri ve sosyal hayatından da faydalanmayı ihmal etmezler. Genel olarak zaman geçirdikleri mekanlar Doors Club ve Bar, Buda Bar, Bomanti , Cafe de Cafe, Harabe ve Keyif olarak sayılabilir. Fakülte öğrencileri Radikal, Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet gazetelerini ve aylık ve haftalık mizah dergilerinin yanı sıra Marketing Türkiye, Mediacat, Sinema, Altyazı, Geniş Açı ve Fotoğraf gibi sektörleriyle ilgili dergileri takip etmektedirler. En çok seyrettikleri kanallar arasında CNNTÜRK, NTV, ATV, Kanal D, MTV, NR1, MCM sayılabilir. Sosyal ve kültürel hayatta en çok takip edilen etkinlikler sinema, tiyatro ve konserlerdir. Radyo A, Power Fm ve Metro Fm en çok tercih edilen radyo istasyonlarıdır. Televizyon tercihlerinde yerli ve yabancı diziler, müzik ve liste programları ile haber ve açık oturum programları başı çekenler arasındadır. En çok takip edilen internet siteleri arama motorları, gazete siteleri ve üniversitenin intenet sitesidir.

4.2.2. Anadolu Üniversitesi’nin Diğer Fakültelerinde Okuyan ve Fotoğrafa İlgisi Olan tüm Öğrenciler

Bu grubun özelikleri de bir önceki grubun özellikleri ile paralellik göstermekte bazı özel konu ve açılardan faklılık göstermektedir. Bu kitlenin özellikleri gerekli zaman olmadığından dolayı yeterince araştırılamamıştır. Ama genel olarak İletişim Bilimleri öğrencileri ile benzer özellikler taşımaktadırlar.

4.3.3. Halihazırda Kulübe Üye Olmuş ve Aktif Olarak Faaliyet Gösteren Öğrenciler

Bu gruptaki öğrenciler İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu kitlenin özellikleri de yukarıda belirtilmiştir.

4.3.4. Ödenek Sağlanabilecek Kurumlar

Rektörlük haricinde ödenek sağlanabilecek kurumlar Eskişehir’deki fotoğraf stüdyolarıdır. Bu işletmeler genel olarak yerel bazda çalışmaktadırlar. Yerel etkinliklere sponsor olabilmektedirler. Bu stüdyolardan bazıları dijital teknikleri kullanmaktadırlar.

5. Her Hedef Kitle İçin Amaçların Belirlenmesi

Hedef : 1 (Hedef Kitle : İletişim Bilimleri Fakültesi Öğrencileri)
ANFO İletişim Bilimleri Fakültesinin bütününün sahip çıktığı ve benimsediği bir kulüp olarak kabul edilecektir.
Amaç : 1
ANFO’ ya üye olmanın öğrencilere bir ayrıcalık kazandıracağını onlara hissettirmek
Hedef : 2 (Hedef Kitle : Anadolu Üniversitesi’nin Diğer Fakültelerinde Okuyan ve Fotoğrafa İlgisi Olan tüm Öğrenciler)
ANFO Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından bilinir ve kabul edilebilir bir düzeye gelecektir.
Amaç : 2
Bu öğrenciler arasında ANFO ile ilgili bir tanınırlık ve farkındalık sağlamak.


Hedef : 3 (Hedef Kitle: Halihazırda Kulübe Üye Olmuş ve Aktif Olarak Faaliyet Gösteren Öğrenciler)

ANFO etkinliklerinin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulan proje grupları içinde aktif olarak yer alacak gönüllü öğrenci ve öğretim elemanlarının sayısı artacaktır.
Amaç : 3
Etkinliklere katılımı arttırmak için sorumluk duygusunu geliştirmek.
Hedef : 4 (Hedef Kitle: Ödenek Sağlanabilecek Kurumlar)
Bütçe sorunu çerçevesinde gerekli mercilerle temasa geçip ödenek sağlanacaktır.
Amaç : 4
Çalışkan ve hevesli bir imaj yaratarak bu kurumlarım sempatisini kazanmak.

6. Faaliyet ve İletişim Kampanyasının Uygulama Öncesi Belirlenmesi

6.1. Faaliyet Programının Hazırlanması
Bu aşamada hedeflerin ve amaçların hayata geçirilmesini sağlayacak bir takım seçenekler belirlenmiştir. Bu seçenekler belirlenirken beyin fırtınası tekniği kullanılmıştır.
1. ANFO’ya ait bir internet sitesi düzenlenebilir.
2. Çeşitli zaman ve mekanlarda farklı konularda sergiler düzenlenebilir.
3. Üyeler arasında bir yarışma düzenlenebilir.
4. Etkinliklere maddi ödenek sağlayacak sponsorlar bulunabilir.
5. Çeşitli konferans ve söyleşiler düzenlenebilir.
6. Fotoğraf çekimi amaçlı geziler düzenlenebilir.
7. Çeşitli seminerler ve eğitim programları düzenlenebilir.
8. Afiş , duyuru ve broşürler tasarlanabilir.
9. Kulüp üyelerine motive amaçlı küçük işler verilmesi
10. Üyelerin okuldan makine almaları kolaylaştırılabilir.
11. Ek kaynaklar yaratılarak bütçe sorunu çözülebilir
12. Konserler gibi birtakım etkinlikler düzenlenerek farkındalık ve ilginlik arttırılabilir.
13. Fakülteler içinde kulis yapılarak söylenti yoluyla kulübün faydaları anlatılabilir.
14. Üyelere EFSAD’a gittiklerinde kolaylık sağlanabilir.
15. Uygun fiyata film ve makine temin edilebilir.
16. Aktif üyelerin çalışmaları sergilenerek yeni üyeler özendirilebilir.
17. Üyelere ayrıcalık yaratacak şeyler yapılabilir: t-shirt , şapka, rozet, ajanda gibi.
18. Şenliklerde aktif olarak faaliyet gösterilebilir.
19. İletişim Bilimleri Fakültesinde bir pano düzenlenip bu panoda haftanın, ayın ve yılın en iyi fotoğrafları sergilenebilir ve en iyilere çeşitli ödüller verilebilir.
20. Bir sponsor aracılığıyla bir karavan oluşturulup bu karavanın dış cephesinde çekilmiş en iyi fotoğrafları sergilenebilir ve bu karavanın tüm fakülteleri gezmesini sağlanabilir.
21. Kampus içinde bir çadır sergi açılabilir.
22. TV A ‘da fotoğrafla ilgili bir program yapılabilir.
23. Anadolu Haber’de kulübün yaptığı etkinlikler yayınlanabilir ve duyurulabilir.
24. Üye öğrencilere filmleri daha ucuz yaptırmaları sağlanabilir.
25. Öğretim üyelerinin temasları doğrultusunda bu işle gerçekten ilgilenen ve yetenekli üyelere staj imkanı ve kolaylıklar sağlanabilir.
26. Üyelerin toplandığı yemekler, piknikler ve partiler düzenlenebilir.
27. Radyo A ‘daki programlara öğretim görevlilerinin ve üyelerin konuk olması sağlanabilir.
28. Güzel Sanatlar Fakültesi ile işbirlikli bir etkinlik düzenlenebilir:Üyeler tarafından çekilen fotoğraflar sanatçı öğrenciler tarafından resmedilebilir.

6.2. Medya ve Mesaj Stratejilerinin Belirlenmesi

Kullanılacak mecralar; TV A, Radyo A, Anadolu Haber, İlan Panoları ve Eskişehir’deki yerel kanallar olarak sıralanabilir.
Verilecek mesajlar hedef kitlenin özelliklerine göre kodlanmalı, mesajların dili yalın, anlaşılır ve ilgi çekici olmalıdır.

7. Kampanyanın Uygulama Öncesi Değerlendirilmesi

Değerlendirme, programda yer alan faaliyetlerin ve mesajların belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi açısından yeterli olup olmadığının ve istenen etkinin yaratıp yaratmayacağının öncede araştırılması ile ilgili çalışmaları kapsar. Bu yüzden bu ödev dahilinde bu aşama gerekli zaman olmadığından ve bu planın bir ödev oluşundan dolayı atlanacaktır.

8. Kampanya Uygulama Programının Belirlenmesi

8.1. Sorumluların Atanması
Başkan: Erhan Arık
Başkan Yardımcısı: Evren Çelikel
Yazman: Volkan Bilici
Sayman: Sezai Erken
Proje Grubu: Görkem Çegün
Erhan ARIK
Evren Çelikel
Sezai Erken
Volkan Bilici
Mustafa Deniz
Gülay Erdoğan
Orhan Yılmaz
Sezgin Aydın

8.2. Uygulama Takviminin Hazırlanması


1 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında: Gerekli logo, sembol, afiş çalışmaları ile intenet yerel basın ve televizyonlarda yayınlanacak duyuruların hazırlanması ve sponsor arayışları.

28 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında: Merter Oral ve Melih Zafer Arıcan tarafından üyelere temel bir eğitim semineri verilmesi.
13 Mart 2005: Akademisyenlerin çalışmalarından oluşan bir sergi açılması
1 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında: Düzenlenecek yarışma için katılımların kabulü.
7 Nisan 2005: ANFO ‘nun katılımıyla gerçekleşecek bir konser düzenlenmesi
15 Nisan 2005: Ünlü bir fotoğrafçının konuşmacı olduğu bir söyleşi organize edilmesi.
23 Nisan 2005 : Kapadokya’ya fotoğraf çekme amaçlı bir gezi düzenlenmesi
1 Mayıs 2005: Üyelerin çalışmalarından oluşan bir sergi açılması.
15 Mayıs 2005: Yarışma sonuçlarının açıklanması.
19 Mayıs 2005: Antalya Olympos’a fotoğraf çekme amaçlı bir gezi düzenlenmesi.
25 Mayıs 2005: Ünlü bir fotoğrafçı ile söyleşi düzenlenmesi.
Her hafta bir dia gösterisi

8.3. Bütçenin Belirlenmesi

Ödev dahilinde bu aşama yapılmayacaktır.

9. Ölçme ve Değerlendirme

Bu aşama kampanyanın başarısının test edildiği ve değerlendirmesini yapıldığı aşamadır. Bu kampanya henüz hayata geçmediği için bu aşama gerçekleştirilmeyecektir. 

Bu Halkla İlişkiler Kampanyası örneğinde bizim izlediğimiz adımların dışında farklı yollarda izlenmiştir.Ama genel olarak bakarsak kampanya tasarımı için uyulması gereken yollar belli başlı yolların olduğudur.Ne kadar aynı başlıklar altında olmasada kampanya örnekleri anlatmak istedikleri dışa vermek istediği bilgi aynıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder